thu mua phế liệu kim loại màu

thông tin liên hệ
Mr. Phong
HOTLINE/ZALO (24/7)
0902 499 704 - 0961 722 446

-

mr Hà
HOTLINE/ZALO (24/7) - 097 483 6667

PHẾ LIỆU CHÌ,THIẾC

Phế Liệu Chì
Phế Liệu Chì
Phế Liệu Thiếc
Phế Liệu Thiếc
Phế Liệu Thiếc
Phế Liệu Thiếc
Phế Liệu Chì
Phế Liệu Chì